مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمد جواد
نام خانوادگی:ایروانی
پست الکترونیک:info@iravany.com
آدرس وب سایت:http://www.iravany.com
نخصص ها:اقتصاد ، مدیریت

زندگی نامه

آقای محمد جواد ایروانی پس ازاخذ لیسانس علوم بانکی با درجه ممتاز ، دوره فوق لیسانس خود را نیز در مدیریت بازرگانی بین المللی با درجه ممتاز گذارنده و ضمن طی دوره ما بعد فوق لیسانس در بانکداری بین الملل ، مدرک دکتری خود را در رشته مدیریت ( سیاست گذاری)با درجه عالی از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران اخذ نموده و به تدریس در رشته های بانکداری بین المللی، پول‌‌، ارز و بانکداری، دوره‌های‌تخصصی مالی و ‌بانکی‌ و ... دردانشگاه تهران پرداخت.  ایشان از سال 1368 تاکنون  مشاوره و راهنمایی رساله‌های فوق‌لیسانس و دکتری متعددی را نیز بر عهده داشتند.
از سوابق درخشان علمی دیگر ایشان می توان به اموری چون :

·    عضو هیأت امنا دانشگاه شهید بهشتی
·    عضو «شورای مشورتی بررسی‌های اقتصادی» رئیس جمهور          
·    عضو هیئت مدیره انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی     تاکنون ـ       
·    عضو کمیسیونهای اقتصاد کلان، نظارت و امور تولیدی و زیربنائی مجمع تشخیص مصلحت نظام      
·    عضو هیئت امنا موسسه پژوهش های  برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی    
·    ....

اشاره نمود.
ایشان آثار علمی ذی قیمتی را به جامعه علمی جمهوری اسلامی ایران ارائه داده اند


ایشان علاوه بر کارنامه درخشان علمی از سوابق پر بار کاری و اجتماعی برخودار می باشد
از سوابق کاری ایشان می توان از:
·    وزیر اموراقتصادی‌و دارایی
·    قائم‌مقام‌وزیر جهاد سازندگی
·    رئیس کمیسیون اقتصادی
·    رئیس کمیته تخصیص ارز
·    عضو کمیته اقتصادی شورای امنیت ملی
·    رئیس ستاد اجرای فرمان امام
·    .....
یاد کرد همچنین از  فعالیتهای اجتماعی دکتر ایروانی می توان به عنوان عضو هیئت مؤسس وهیئت‌مدیره‌مؤسسه‌فرهنگی‌‌ـ ورزشی‌استقلال‌ایران‌، عضویت در هیئت‌امنا و ریاست‌کمیسیون‌اقتصادی‌جمعیت‌دفاع‌از ملت‌فلسطین‌ اشاره کرد.
دکتر ایروانی اقدامات شاخصی در مسئولیت‌های‌اجرایی‌داشته است که از آن جمله موارد ذیل است:
·    سازماندهی‌و هدایت‌تخصیص‌بهینه‌ارز در شرایط‌افت‌شدید درآمدهای ارزی‌دوران‌جنگ 1368-1364 در زمان‌تصدی‌وزارت‌امور اقتصادی‌و دارایی‌     
·     تجدیدساختار و نظم‌دهی‌به‌مؤسسات‌بیمه‌ومصوب نمودن قانون اداره بیمه های کشور در زمان‌تصدی وزارت‌امور اقتصادی‌و دارایی‌
·     تأسیس‌دانشکده وزارت امور اقتصادی و دارائی ، شرکت‌سرمایه‌گذاری‌خارجی‌ایران‌و تشکیل سازمان حسابرسی در زمان تصدی وزارت‌امور اقتصادی‌و دارائی‌         
·     ساماندهی‌مطالعات‌مالیات‌بر ارزش‌افزوده در سال 1366 و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ‌VAT و تهیه‌لایحه‌VAT، با تأسیس دفتر مطالعات و در وزارت جهادسازندگی برنامه هایی از قبیل تفکیک بودجه جاری از عمران، تشکیل شورای لبنیات کشور و خودکفایی در امر لبنیات، تهیه نظام آماری جامع و مطالعه نهادگرایی و جهادسازندگی که در نوع خود کم نظیر و از گسترده ترین مطالعات در ادبیات نظری نهادی در سطح جهان است. مالیاتی
·    بازنگری‌و مصوب‌نمودن‌قانون‌محاسبات‌عمومی‌
·    ....

ایشان هم اکنون نیز عضو مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌بوده و در دو کمیسیون تلفیق دبیرخانه و کمیسیون نظارت مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام‌فعالیت دارد.