نهادسازی: گامی به سوی توسعه نظام راهبردی بنگاه در ایران
49 بازدید
محل نشر: حسابرس » بهار 1385 - شماره 32 »(5 صفحه - از 24 تا 28)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی