ریشه ها، پیدایش و تطورات گات و بررسی کلان الحاق یا عدم الحاق ایران به آن
53 بازدید
محل نشر: دانش مدیریت » تابستان و پاییز 1374 - شماره 29 و 30 »(11 صفحه - از 50 تا 60)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله پیش بینی جنگ ارزی (بحران تضعیف ارزش پول ملی کشورها) و پیش بینی دو راه 1- بازگشت به تثبیت ارزها و یا 2- پول واحد بین المللی را در سال 1373 مطرح نموده است!