مالیات بر ارزش افزوده یک زیربنای مهم برای توسعه اقتصادی
58 بازدید
محل نشر: مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد مرداد 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی