مبانی بانکداری بدون ربا (اسلامی) و بانکداری ربوی (سنتی) چالش های اساسی و راهکارهای پیشنهادی
63 بازدید
محل نشر: همایش بازنگری در قوانین نظام بانکی - شهریور 1386
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی