مسیر تحقق چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
57 بازدید
محل نشر: همایش نقش مدیریت راهبردی در تحقق سند چشم انداز 20 ساله ج.ا.ا
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی