بررسی شاخص رقابت پذیری جهانی و فضای کسب و کار جایگاه ایران و بایسته های آن
106 بازدید
محل نشر: همایش تحقق اهداف اقتصادی چشم انداز مهرماه 1389
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی