ظرفیت سازی نهادی نقطه اهرمی تحقق اهداف تحول اقتصادی
404 بازدید
محل نشر: آبان 1388
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی