تجارت‌ در آینده‌‌
67 بازدید
ناشر: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی‌
نقش: مترجم
شابک: ISBN964-469-099-0
سال نشر: 1381
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شتاب جهانی شدن در حوزه های مختلف، ضرورت آگاهی و شناخت کامل از بزرگترین نهاد تأثیرگذار بر شئونات مختلف زندگی جوامع را اجتناب ناپذیر ساخته است. در ایران نیز درباره اینکه الحاق به سازمان تجارت جهانی سکوی جهش اقتصادی است یا پرتگاه سقوط، نظرات متفاوتی وجود دارد. فرایند تحولات اقتصادی و تجاری در سطح جهان، ضرورت تطبیق هوشمندانه شرایط کشور با سازوکارهای اقتصادی حاکم بر جهان را ایجاب کرده و نیاز به برنامه ای خردمندانه برای اصلاح ساختار تولید، قوانین و مقررات، ساختار تسهیلات اعتباری، به روز کردن فن آوری و توسعه بخش مالی به سود تولید و اقتصاد ملی را الزامی نموده است. با این رویکرد، آسیبهای حضور در سازمان تجارت جهانی به حداقل رسیده و می توان از امتیازات الحاق بهره مند شد. بدین منظور مالعه بخشهای مختلف اقتصادی، چگونگی آگاهی و دستیابی به مزیتهای نسبی را آشکار کرده و برنامه رقابتی نمودن تولید در بخشهای مختف بایستی با توجه به مقررات و شرایط رقابت در عرصه بین المللی، صورت پذیرد. بنابراین ضرورت آگاهی از سازوکارهای جهانی تجارت برای سیاستگذاران توسعه، متولیان تولید و بازرگانی و... بیش از هر زمان دیگر موردنیاز است. در حال حاضر، منابع و کتابهای مختلفی به زبانهای خارجی در زمینه برخی حوزه های فعالیت سازمان تجارت جهانی دراختیار است. البته در کشور ما هنوز این منابع در حال لازم وجود ندارد. کتاب حاضر که از انتشارات سازمان تجارت جهانی است، منبعی معتبر و دارای مطالب سودمند و کاربردی برای محققان، دانشجویان درس سازمانهای اقتصادی بین المللی، متولیان تجارت و دست اندرکاران تولید ات که امیدواریم مور استفاده علاقه مندان این گونه مباحث قرار گیرد.
آدرس اینترنتی