شناخت‌ سازمان‌ تجارت‌ جهانی‌
58 بازدید
ناشر: (WTO) مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
نقش: مترجم
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی