درآمدی‌ بر نظریه‌ نهادی
38 بازدید
ناشر: سیاست
نقش: نویسنده
شابک: 964-92294-5-0
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
علیرغم توجه به کلیه ویپگیهای نهادها، امروز عنصر پایداری بیش از هر چیز مورد توجه دانشمندان سازمان و مدیریت قرار گرفته است و نظریه پردازان نهادی رمز آن را در گرایش سزمانها به مسائل انسانی و ارزشی و بطور کلی توجه به شرایط محیطی یافته اند. نظریه نهادی بر ایجاد خصلتهای نهادی به معنی ایجاد و توسعه ویپگیهای نهادهای اولیه در سازمان تأکید نموده و آن را رمز تداوم حیات طبیعی سازمان می داند. بر این اساس و بنابر اهمیت روزافزون نگرش نهادی در عرصه نظریات سازمان و مدیریت بخصوص در تطبیق با شرایط شکل گیری و تداوم نهادهای انقلابی در جامخعه ایران، خلأ وجود منبع علمی و پژوهشی خاص در این زمینه بشدت احساس شد و همین زمینهبرای مؤلف انگیزه ای به وجود آورد تا کتابی مقدماتی را در این زمینه تدوین نماید.
آدرس اینترنتی