علائم‌ بحران‌ در اقتصاد رژیم‌ صهیونیستی‌
53 بازدید
ناشر: قبله اول
نقش: نویسنده
شابک: 964-94901-7-5
سال نشر: 1383
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بیش از یک قرن از افشای طرح توسعه و استیلای صهیونیسم در چاچوب «پروتکل های دانشوران صهیونیست می گذرد. مرام نامه جنبش صهیونیسم سلطه بر جهان است. اصول حاکم بر این منشور به ترتیب عبارتند از: 1- کادرسازی و ایجاد شبکه های مخفیانه 2- قرق کردن بنیادها و عوامل اصلی و مولد ثروت و درآمد 3- نفوذ و رخنه در شبکه های رسمی و غیررسمی و نهادهای حکومتی و مدنی 4- ایجاد اخلال و اختلال، افساد در زمینه سازی فرهنگی برای ظهور یک دولت و منجی (به زعم خود) 5- برقراری نظام سلطه جهانی یهود (تحت لوای حکومت منجی عالم بشریت). در فصل اول بر مبنای پروتکل های اهداف و مراحل اصول حاکم سلطه و مبانی استحکام اقتصادی حکومت جهانی یهود تشریح شده است. اصول راهبردی که این جنبش دنبال می کند عبارتند از: - سیطره بر نظام پولی و گردش پولی جهانی - سیطره بر نظام گردش مالی جهانی - سیطره بر نظام اطلاعات، رسانه ها و فن آوری اطلاعاتی - احتکار رشته های صنعتی - تملک زمین ها با انواع کاربری - سیطره بر کلیه مؤسسات اقتصادی به طور کلی سلطه بر نبض اقتصاد جهانی و به ویژه منطقه خاورمیانه ابزار تحقق سلطه صهیونیسم است. در فصل دوم، تحلیلی درباره حامیان اصلی مالی، مادی ومعنوی این رژیم ارائه شده است. ایالات متحده آمریکا بزرگترین حامی اقتصاد صهیونیستی است. یکی دیگر از منابع کمک، انجمن های یهودی هستند. این کمک ها به شیوههای مختلفی به این رژیم داده می شوند. علائم بحران در اقتصاد اسرائیل بخش دیگری از موضوع فصل دوم است. عامل اصلی و آشکار ایجاد بحران در چند سالاخیر انتفاضه دوم مردم قهرمان فلسطین است. لذا در این فصل اثرات بحران انتفاضه بر شاخص های تراز تجاری، تورم و بیکاری، تشکیل سرمایه ثابت، تولید ناخالص داخلی، خدمات رفاهی و عمومی و ساختمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. فصل سوم اختصاص به تحلیل بحران آب و نقش آن ر آینده دارد. یکی از بارزترین شاخص های غارت منابع آب سرزمین فلسطین است. طبق برآوردی که در این فصل ارائه شده است که خسارت وارده به مردم فلسطین از قبیل غارت منابع آب این سرزمین سالانه رقم معادل 37/1 میلیارد دلار است.
آدرس اینترنتی